Gry Molvik Padøy

Tekniker og teamleder, Bergen – Verksted

Noen av kollegaene mine