Robert Karlsen

Kundeveileder, Lørenskog – Verksted

Noen av kollegaene mine