Bjørn Vedø

Mekaniker, Trondheim – Verksted

Mine kollegaer