Andreas Berg Småge

Mekaniker, Trondheim – Verksted

Noen av kollegaene mine