Kolbjørn Sjømark

Servicerådgiver, Trondheim – Verksted

Noen av kollegaene mine